phone-icon 0 700 42 500
Език:

Общите условия на фирма Сико Солар


І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ СИКО СОЛАР (за потребители физически лица, които нямат качеството търговец)


Всички продукти представени на сайта на СИКО СОЛАР имат законова гаранция за всички крайни клиенти физически лица, съгласно действащото законодателство и търговската политика на фирмата, в частност интернет - магазина. Продуктите са нови и се доставят в оригинална опаковка.

Гаранцията за всеки продукт може да бъде проверена на страницата на продукта, както и в каталога на СИКО СОЛАР.

СИКО СОЛАР отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба в рамките на две години след извършване на доставката.

Потребителят не може да ползва предоставената гаранция в следните случаи:

- При опит за извършване на монтаж и/или ремонт от неоторизирано лице

- В случай на повреди поради неправилна експлоатация

- При нарушаване на целостта на продукта

- При загубен документ за покупка (касова бележка или фактура)

- Изгубена гаранционна карта

- Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, природни бедствия, също счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други неправилни действия

Предоставената гаранция не покрива компоненти на продуктите с ограничен срок на годност: батерии, консумативи и др. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в оторизирани центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

При наличие на гаранционна карта при доставка на стока, обявената гаранция в нея се счита за валидна, ако стоката не е придружена от гаранционна карта, то за валидна се счита обявената гаранция в сайта.

Може да се запознаете с пълните условия за гаранция на продуктите СИКО СОЛАР.


УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ - УСЛОВИЯ


!!! Условията на удължена гаранция се отнася само за потребители физически лица, които са крайни клиенти, които използват продукта по предназначение, а не го закупуват с търговска цел. Условията на удължената гаранция не важат за партньори и дистрибутори, с които СИКО СОЛАР има сключени търговски договори.

Удължената гаранция важи за определени продукти, представени в каталозите на СИКО СОЛАР и нямат етикет Limited offer/until supplies last.

Потребителите, които желаят да се възползват от удължената гаранция трябва да:

1. са направили покупка на продукт от сайта и/или от магазин на СИКО СОЛАР

2. да регистрират своята покупка, като попълнят всички задължителни полета на предоставената при покупката на продукта гаранционна карта и изпратят копие на точно и пълно попълнената гаранционна карта на е-мейл адрес: support@sicosolar.com, заедно с копие от документа удосотверяващ плащането на продукта (касов бон, платежно нареждане с № на поръчка и други)

3. да изпратят попълнената гаранционна карта до 14 календарни дни след датата на покупката на продукта

4. След получаването на имейла от потребителя, последният ще получи имейл от СИКО СОЛАР с уникален номер, който потвърждава удължената гаранция, в случай, че потребителя отговаря на условията за удължена гаранция.

Удължената гаранция има същите условия като стандартната гаранция. Гаранцията е валидна само при условие, че предоставената в гаранционната карта информация е вярна и точна и е получена от СИКО СОЛАР.

При предявяване на рекламация в рамките на удължената гаранция, потребителят трябва да представи документ за покупка на стоката, имейл- потвърждение с уникален номер, който потвърждава удължената гаранция и продукта, за който предявява рекламация.

Единствено купувачът може да се ползва с удължената гаранцията.

Никой представител, дистрибутор или търговец няма правомощието да променя, модифицира или разширява условията на стандартната или удължена гаранция от името на СИКО СОЛАР по какъвто и да е повод.

При възникнали въпроси, моля ни пишете на support@sicosolar.com


ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ СИКО СОЛАР (за клиенти, които имат качеството търговец (еднолични търговци, юридически лица и/или обединения на търговци и др.)


Всички продукти представени на сайта на СИКО СОЛАР, закупени от търговци имат търговска гаранция, съгласно сключения между СИКО СОЛАР и клиента – търговец договор.

В случай, че няма сключен писмен договор, се счита, че е налице търговски договор, по който търговската гаранция за всеки продукт може да бъде проверена на страницата на продукта, както и в каталога на СИКО СОЛАР.

СИКО СОЛАР отговаря за всяка липса на съответствие на закупената стока (продукти) с търговския договор в рамките на 7 (седем) календарни дни след извършване на доставката.

Търговецът не може да ползва предоставената търговска гаранция в следните случаи:

- При опит за извършване на монтаж и/или ремонт от неоторизирано лице

- В случай на повреди поради неправилна експлоатация

- При нарушаване на целостта на продукта

- При загубен документ за покупка (касова бележка или фактура)

- Изгубена гаранционна карта

- Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, природни бедствия, също счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други неправилни действия

Предоставената търговска гаранция не покрива компоненти на продуктите с ограничен срок на годност: батерии, консумативи и др. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в оторизирани центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Може да се запознаете с пълните условия за гаранция на продуктите СИКО СОЛАР тук.

ВСЕКИ ТЪРГОВЕЦ, КОЙТО ЗАКУПУВА ПРОДУКТИТЕ С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, МОЖЕ ДА ПРЕДЛОЖИ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ – ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:


!!! Условията на удължена гаранция се отнася само за потребители физически лица, които са крайни клиенти, които използват продукта по предназначение, а не го закупуват с търговска цел. Условията на удължената гаранция не важат за партньори и дистрибутори, с които СИКО СОЛАР има сключени търговски договори. Удължената гаранция ще важи единствено и само ако са изпълнени описаните по долу усливия и търговецът е информирал крайния клиент за тях.

Удължената гаранция важи за определени продукти, представени в каталозите на СИКО СОЛАР и нямат етикет Limited offer/until supplies last.

Потребителите, физически лица, които желаят да се възползват от удължената гаранция трябва да:

1. са направили покупка на продукт от оторизиран представител на СИКО СОЛАР, т.е. Търговеца следва да има права да предлага удължената гаранция.

2. да регистрират своята покупка, като попълнят всички задължителни полета на предоставената при покупката на продукта гаранционна карта и изпратят копие на точно и пълно попълнената гаранционна карта на е-мейл адрес: support@sicosolar.com заедно с копие от документа удосотверяващ плащането на продукта (касов бон, платежно нареждане с № на поръчка и други)

3. да изпратят попълнената гаранционна карта до 14 календарни дни след датата на покупката на продукта

4. След получаването на имейла от потребителя, последният ще получи имейл от СИКО СОЛАР с уникален номер, който потвърждава удължената гаранция, в случай, че потребителя отговаря на условията за удължена гаранция.

Удължената гаранция има същите условия като стандартната гаранция. Гаранцията е валидна само при условие, че предоставената в гаранционната карта информация е вярна и точна и е получена от СИКО СОЛАР.

При предявяване на рекламация в рамките на удължената гаранция, потребителят трябва да представи документ за покупка на стоката, имейл - потвърждение с уникален номер, който потвърждава удължената гаранция и продукта, за който предявява рекламация.

Единствено купувачът може да се ползва с удължената гаранцията.

Никой представител, дистрибутор или търговец няма правомощието да променя, модифицира или разширява условията на стандартната или удължена гаранция от името на СИКО СОЛАР по какъвто и да е повод.

При възникнали въпроси, моля ни пишете на support@sicosolar.com

V. Закупуване на продукти и/или услуга от Онлайн магазина


44. Цените на Продуктите и Услугите, обявени в Siko.bg, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

45. Поръчки на продукти, предлагани от Siko.bg на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се платят предварително по банков път или чрез банкова карта.

46. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

47. Продавачът ще издаде на Потребителя фактура за поръчаните и доставени продукти и/или Услуги въз основа на информацията, предоставена от Потребителя.

48. Siko.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителя си е купил продукти и/или Услуга, предлагана на Платформата от Siko.bg. Потребителят е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, молим да ни уведомите на e-mail адреса в сайта.

49. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

50. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Siko.bg фактури в профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

51. В случай, че в профила на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

28. Потребителят има право да поръчва всички продукти и услуги, посочени в Онлайн магазина на Siko.bg. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на продуктите и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените в Онлайн магазина възможности.

29. Потребителят има възможност да направи поръчка на продукт, който към момента на поръчката не е налична в магазините на „СИКО-С ООД“ и/или се поръчва специално за Клиента от съответния доставчик. Тези продукти са обозначени с етикет /label/ на самата снимка “По поръчка”, непосредствено под продукта, е визуализиран срока за доставка.

30. Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян, в зависимост от възможността на СИКО С ООД и/или куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес. При покупка на изплащане, Потребителят няма възможност да посочва избран от него срок на доставка – в тези случаи същият е от 24 часа до 4 дни и до 25 работни дни за индивидуални поръчки и започва да тече от момента, в който „СИКО-С“ ООД получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит от кредитиращата го институция.

30.1. Срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Siko.bg.

30.2. За всяка поръчка, за която е изтекъл срокът за доставка, по вина на потребителя/клиента, „СИКО-С“ ООД начислява „такса „магазинаж” за съхранение на поръчаните продукти, стоки и/или услуги, по всяка поръчка, в склад и/или в офис на „СИКО-С“ ООД и/или в офис и/или склад на куриер, на когото е предадена поръчката за доставка, както следва:
*стандартни пратки до 5.00 кг и/или до 5 кв.м. – 3.00 лв./на кг./на кв.м./на ден
*стандартни пратки от 5.00 кг до 30.00 кг и/или от 5 кв.м. до 30 кв.м – 5.00 лв./на кг./на кв.м./на ден
*стандартни пратки над 30.00 кг и/или над 30 кв.м – 10.00 лв./на кг./на кв.м./на ден

30.3. Потребителят има право да получи поръчката, след заплащане на съответната такса „магазинаж“, при забава и/или при изтекъл срок за доставка по вина на потребителя/клиента.

31. По всяко време преди завършване на поръчка с натискане на бутона „Плащане“, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него продукти и услуги чрез потребителската си кошница. След успешно изпращане на поръчката, промени могат да се извършват до момента на получаване на имейл съобщение за потвърждение и/или изпълнение на поръчката, чрез контакт с наш сътрудник. След получаване на известие за потвърждение и/или изпращане на поръчката за изпълнение, промени не се допускат.

32. При извършване на поръчка чрез Онлайн магазина, Потребителят влиза в договорни отношения с „СИКО-С” ООД за покупко-продажба на избрания продукт, регламентирани с настоящите Общи условия, като договорът се счита за сключен след получаване на потвърждението за успешно обработена поръчка от страна на Siko.bg, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Онлайн магазина и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

33. Siko.bg има право да променя цените, посочени в Онлайн магазина по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Онлайн магазина по време на потвърждаване на направената поръчка, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация в Онлайн магазина, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Siko.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

34. Отстъпки за лоялни клиенти на „СИКО-С“ ООД могат да бъдат използвани за покупки от Онлайн магазина.

35. Промоционални отстъпки могат да бъдат използвани за покупка от Онлайн магазина.

VI. Условия за Онлайн покупка на изплащане от Онлайн магазина


36. Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина продукт/и на изплащане, следва да кандидатства пред кредитна институция („БНП Париба Лични Финанси“, „Банка ДСК“ АД и/или „УниКредит Булбанк“ АД) за получаване на потребителски кредит.
37. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна на или по – голяма от 250.00 (двеста и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на продуктите включени в поръчката.

38. Кандидатстването се извършва чрез Онлайн магазина или във търговски обект на Сико-С, посредством кликване върху бутона "Купи на изплащане" или чрез попълване на форма за кандидатстване при наш продавач-консултант оторизиран за тази цел, след което се следва предвидената процедура.

39. Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от кредитната институция, съобразно кредитната й политика. „СИКО-С“ ООД не участва по какъвто и да е начин във финансирането на кредит за покупката, както и в което и да е от отношенията, които възникват между Потребителя и кредитната институция във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. „СИКО-С“ ООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е кредитна институция.

VII. Заплащане на закупени продукти и услуги


40. При плащане в брой или с наложен платеж, на поръчаните и доставени продукти и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Siko.bg или на неговият представител / подизпълнител, извършва доставката на поръчаните продукти, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка и придружаващите продукти покупни документи.

41. При заплащане по банков път, Потребителят плаща сума, равна на стойността на поръчаните продукти, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на “СИКО-С” ООД, посочена в генерираната проформа фактура и едва след като плащането бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на „СИКО-С“ ООД, Siko.bg изпълнява доставката на поръчаните продукти и/или услуги.

42. При заплащане чрез дебитна или кредитна карта /виртуален ПОС терминал/, Потребителят плаща сума, равна на стойността на поръчаните продукти, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Siko.bg изпълнява доставката на поръчаните продукти и/или услуги.

43. При заплащане чрез потребителски стоков кредит от партнираща на Продавача кредитна институция, се прилагат правилата на Раздел VI от настоящите Общи условсия и сключеният между Потребителя и съответната финансова институция договор за потребителско кредитиране.

VIII. Фактуриране


44. Цените на Продуктите и Услугите, обявени в Siko.bg, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

45. Поръчки на продукти, предлагани от Siko.bg на стойност над 5000 лв., както и продукти които са произведени / внесени по индивидуална поръчка специално за клиента, няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се платят предварително по банков път или чрез банкова карта.

46. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

47. Продавачът ще издаде на Потребителя фактура за поръчаните и доставени продукти и/или Услуги въз основа на информацията, предоставена от Потребителя.

48. Siko.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителя си е купил продукти и/или Услуга, предлагана на Платформата от Siko.bg. Потребителят е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Профила, молим да ни уведомите на e-mail адреса в сайта.

49. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

50. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Siko.bg фактури в профила си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

51. В случай, че в профила на Потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

IX. Доставка на закупени продукти


Доставката на продукти се извършва по един от следните начини:

52. Доставка на адрес с транспорт на Siko.bg.

*Доставката с транспорт на Siko.bg е безплатна** при обща сума на поръчката над 899 лв. в рамките на градовете София, Пазарджик, Бургас, Русе, Велико Търново и Плевен.
Транспортът извън рамките на града е с външна куриерска фирма партньор, считано от от изходящата табела на града.

**Безплатната доставка не важи за продукти в промоция. За продукти в промоция доставката е 40.00 лв. за градовете с търговски обекти на Siko.bg или ако е в областта с външна куриерска фирма партньор, считано от от изходящата табела на града. Безплатната доставка е само за онлайн поръчки направени през сайта.

*Доставките с транспорт на Siko.bg не се ангажират със точен час. Извършват се между 10:00 и 17:00 часа в работни дни след предварително уговорен с Потребителя ден.
Товаро – разтоварната дейност е ангажимент на потребителя/клиент, лицата, които транспортират стоките, продуктите и/или поръчката като цяло нямат ангажимент за извършване на разтоварни операции в полза на потребителя/клиента. Доставка на адрес не се извършва, ако не е осигурено пространство за паркиране на автомобила, с които се извършва доставката. Ангажимент на СИКО С ООД и/или на куриера е доставка „до тротоар“, достъпен за товаро - разтоварни дейности, който представлява част от пътната и/или улична мрежа, на което място е разрешен временен престой на МПС.

*Рекламации за явни и транспортни дефекти се приемат само на място при доставката на продуктите.
Във всички случаи на неоснователен отказ за получаване на доставени продукти клиентът дължи заплащане на цената на транспорта в двете посоки (цената по т.52 в двоен размер)

В случай, че доставката се извършва с транспорт на Siko.bg и Потребителят констатира външни видими дефекти е задължен да опише проблемите в съответното поле на документите за извършена доставка, в присъствието на служител на търговеца и незабавно уведомява продавача на тел. + 359 0700 15 0 15.
53. Получаване на продукти на място, в магазин / склад на Продавача.
Когато Потребителят посочи “Лично взимане от магазина”, той се уведомява посредством предоставения мобилен телефон, кога продуктите / услугите ще са готови за получаване.

Продавачът/СИКО С ООД предоставя възможност на Потребителя да получи продуктите от склад/магазин на Продавача без ангажимент за товарни дейности в срок от 5 работни дни след уведомление от страна на Siko.bg, че поръчката е готова и очаква получаването ѝ.

Приемане на поръчката от потребителя/клиент, след изтичането на срока за получаване по предходното изречение, в случай, потребителят/клиентът заплаща такса „магазинаж“ по т.52. СИКО С ООД има право да анулира направената поръчка , след изтичането на срока за получаване.

В случай на не получаване на поръчаните стоки и продукти от страна на потребител/клиент, по негова вина и ако същият е направил плащане по поръчката (цялостно и/или частично), СИКО С ООД има право да задържи 15 (петнадесет) процента от стойността на поръчката и разходите за доставка, като неустойка. Останалата част от платената цена, след приспадане на договорената, съгласно тези Общи условия неустойка се връща на потребителя/клиента в 14 дневен срок, считано от деня, в който е изтекъл срокът за доставка, по посочена от потребителя/клиент банкова сметка.

Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, моля да се свържете с нас на e-mail, посочен в сайта и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
54. Доставка на продукти с куриерска фирма.
За доставки използваме куриерска фирма Еконт, Спиди и Транспрес, които ще доставят поръчката на посочен адрес или “до поискване” – в удобен за Вас офис. Цените на всички продукти и услуги, изложени в сайта, са в български лева (BGN) и с включен ДДС (20%). Цените за всяка пратка са различни, зависи от тарифата на Куриерската фирма. Тя е за Ваша сметка и плащате директно на куриера.
Всеки един продукт доставен от наш куриер е застрахована. Куриерът носи отговорност за щети причинени по време на транспортирането.
Посочените цени за доставка не включват застраховка на продуктите, която е 0.5% от стойността на поръчката.
Ако установите щета при получаването, попълнете Констативен протокол в присъствие на куриер.
55. Клиента задължително при получаване на продуктите ги преглежда в присъствието на куриера. При установен дефект в следствие на транспортирането се изисква от куриера Констативен протокол за рекламация, в който се описва повредените артикули. БЕЗ попълнен Констативен протокол рекламации по отношение на целостта на продуктите няма да бъдат разглеждани!!!

56. Клиента е длъжен да провери закупените продукти за разлики в цвета, нюанса, за видими дефекти, за деформации, за разлики в размерите, преди употреба. За налепени плочки, положен материал и плочки различни от първо качество, рекламации не се приемат. За разлики в количествата и явни дефекти /счупено/, рекламации се приемат в момента на предаване на стоката.
Фирмата не носи отговорност ако Потребителя не е предвидил фира.
Връщане на плочки до 14 работни дни от датата на закупуването им може да се осъществи в оригиналната им опаковка и вид, само на цели кашони за сметка на Потребителя до адрес на Siko.bg.

57. Siko.bg не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Siko.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получените продукти се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени.
В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера или не бъдат отбелязани констатирани външни дефекти в документите за доставка с транспорт на СИКО при получаването на продуктите и/или потребителят не уведоми незабавно Siko.bg на тел.: + 359 0700 15 0 15 в момента на доставката, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

58. При посочени неточен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, Siko.bg не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на поръчката в следствие на подадената грешна и/или неточна информация от Потребителя.

59. При предаване на продуктите (извън случаите на доставка на продукти на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи за извършване на доставката. За трето лице се счита всяко лице, което не е страна по сключения договор за покупко-продажба с „СИКО-С“ ООД, но приема продуктите при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

60. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Siko.bg се освобождава от задължението си да достави заявените продукти и Потребителят губи възможността поръчаните от него продукти да му бъдат доставени.

61. Когато доставените продукти явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед, Потребителят има право да поиска доставените продукти да бъдат заменена със съответстваща на сключения договор за покупко-продажба на продукти, като уведомява Siko.bg за такова искане на тел.: + 359 0700 15 0 15 или на e mail: website@siko.bg. незабавно, в момента на доставката. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени.
62. Siko.bg си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

63. Siko.bg извършва доставки, включително чрез подизпълнител/и само на територията на България.

X. Отказ от закупени продукти


64. Не могат да се връщат продукти, които са произведени / внесени по индивидуална поръчка /специално за клиента/, монтирани или залепени плочки или други продукти.

65. Потребителят, физическо лице, което няма качеството на търговец по смисъла на ТЗ, има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на продуктите или датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последният продукт, при договор, съгласно който са поръчани няколко продукти с една поръчка.

66. При поръчка на продукти, които към момента на поръчката не са налични в магазини Сико, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на продуктите или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последният продукт, при договор, съгласно който поръчвате много продукти с една поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

67. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Siko.bg за имената си, географския си адрес, номер на поръчка и ако има такива, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:
68. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ, като в случай че използва тази възможност, Siko.bg незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

69. В случай, че потребителят се откаже от договора, Siko.bg ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от стандартния начин на доставка, предлаган от Siko.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Siko.bg за неговото решение за отказ от договора.

70. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

71. Siko.bg има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продуктите обратно или докато не бъдат представени доказателства, че продуктите са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

72. Потребителят следва да изпрати на Siko.bg. или да върне обратно продуктите без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Siko.bg за отказа си от договора на един от посочените адреси (https://siko.bg/shops).

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно продуктите на Siko.bg преди изтичането на 14-дневния срок.
Преките разходи по връщане на продуктите са за сметка на Потребителя.

73. Продуктите следва да бъдат върнати в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който са получени Siko.bg запазва правото си, в случай, че върнатите продукти са с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатите продукти.

74. Разпоредбите за правото на отказ на потребителя от договора за покупко-продажба от разстояние не се прилагат, съответно не се допуска връщане на продукти, при договори:

*при доставка на продукти или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

*при доставка на продукти, изработени по поръчка на Купувача или съобразно неговите индивидуални изисквания; при монтирани или залепени плочки или други продукти.

*при доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

*при доставка на продукти, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други продукти, от които не могат да бъдат отделени.

XI. Гаранции


75. Siko.bg отговаря пред потребителя, физическо лице, което няма качеството на търговец по смисъла на ТЗ, за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на продуктите и се прояви до две години след доставката й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – „ЗПЦСЦУПС“ („Законова гаранция“). Търговецът отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС - всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на продукти действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност („Потребител“).

76. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца /продавача/ или производителя (гарант) към потребителя, физическо лице, което няма качеството на търговец по смисъла на ТЗ, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на продуктите с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени продукти, когато те не отговарят на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на продуктите с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

77. С всяка доставка на продукти, подлежащи на гаранционно обслужване, Siko.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за продукта и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

78. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта;
б) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
в) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
г) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

79. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др).

80. Продуктите и услугите, посочени в този Онлайн магазин, са ограничени само до посочените в Онлайн магазина Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Siko.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Онлайн магазин, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предоставяните продукти.

81. Продукти предлагани на марка Burnit и Sunsytem задължително трябва да се регистрират в сайта на Burnit - www.burnit.bg чрез бутона "Заяви въвеждане" от страна на клиента, за да може да се активират гаранционните срокове от производителя. SIKO не носи отговорност когато клиента не е изпълнил указанията дадени от производителя.

82. Форсмажорни обстоятелства
Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

XII. Бисквитки


83. С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на Онлайн магазина Siko.bg използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies) в сайта си и свързаните сайтове използва, за да оформи търговски и други подобри предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин (HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на компютъра или мобилното устройство за по-дълъг период от време. Те дават възможност на Siko.bg да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Сесийните бисквитки се съхраняват временно, когато се посещава сайт, но се изтриват в момента, в който се затвори страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за субектите на лични данни, с които те могат да бъдат идентифицирани пряко. Целите, за които се използват бисквитките, са най-основно следене на поведението на субектите на лични данни в следните направления:

*Проследяване на секции в сайтовете, които се посещават;
*Колко време се отделя в даден сайт;
*Рекламите, които се преглеждат и/или с които има взаимодействие;

Обикновено бисквитките се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайта/сайтовете по време на една сесия, за персонализация на сайта/сайтовете (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашата уеб страница.


XIII. Други


84. Siko.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните продукти и каквато и да било друга информация, публикувана в Онлайн магазина без предварително уведомление до Потребителя.

85. Siko.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните продукти и каквато и да било друга информация, публикувана в Онлайн магазина, след предоставено съгласие от Потребителя.

86. Siko.bg администрира този Онлайн магазин и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Siko.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този Онлайн магазин, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

87. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез Онлайн магазина на Siko.bg на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел.: + 359 0700 15 0 15 или на на e-mail: website@siko.bg, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

88. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им в Онлайн магазина се счита за уведомяване на потребителите за измененията. Преди финализиране на своята поръчка, Потребителят е длъжен да приеме настоящите Общи условия. При използване на Онлайн магазина на Siko.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните в Онлайн магазина продукти и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

89. За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите или Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на продукти.

90. С натискане на всеки един линк или бутон на онлайн магазина, както и с линка на настоящите Общи условия се счита че потребителя е запознат с Общите условия и всички политики на търговеца, достъпни на Siko.bg приема ги и се задължава да ги спазва.

91. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).
Настоящите Общи условия са в сила от 01.01.2023 г.